Supervize

Supervize je nedílnou součástí profesního růstu, zejména v pomáhajících profesích, případně i v jiných oblastech, kde se uplatňuje práce s lidmi. Jde o formu podpory a učení v bezpečném, laskavém a tvořivém prostředí. Supervizor je průvodce, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu či organizaci reflektovat a zlepšit svou vlastní práci, pomáhá nalézání nových řešení při práci s klienty.

Cílem supervize je především zvýšení kvality práce, zvýšení uspokojení z práce a kromě jiného je cílem také prevence vyhoření.

Hodinová sazba (lze prezenčně i online):

  • 1 400,- Kč – individuální supervize
  • 1 800,- Kč – skupinová supervize

Kdy může být supervize užitečná?

  • Pokud chcete profesně růst, hledat své silné stránky při práci s lidmi, ale i své rezervy.
  • Řešení určité situace či problému při práci s klienty.
  • Prevence syndromu vyhoření

Možnosti a druhy supervize

Poskytujeme jak supervize individuální, tak i supervize v rámci celé organizace (skupinové, týmové…).

Komu poskytujeme supervize?

Pracovníkům v pomáhajících profesích:

  • psychologům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách,
  • lékařům, psychiatrům, zdravotním sestrám, dalšímu zdravotnickému personálů
  • učitelům, speciálním pedagogům,  vychovatelům, pracovníkům v dětských domovech a dalším pedagogickým pracovníkům

Kontakt:

Dr. Lenka Turková, akreditovaná supervizorka ČIS s dlouholetou supervizní praxí, +420 739 036 165,dr.lenka.turkova@gmail.com