Psychodiagnostika

Nabízíme odborné psychodiagnostické služby (psychologická vyšetření)  v nejrůznějších oblastech, například:

  • individuální psychodiagnostika, klinická vyšetření: diagnostika osobnosti, psychopatologie, duševních poruch, intelektu, paměti a pozornosti aj.
  • profesní bilanční diagnostika: pro nezaměstnané, při výběru školy, při výběru povolání nebo změně zaměstnání
  • výběr zaměstnanců: psychodiagnostika uchazečů u výběrových řízení

Psychodiagnostika může být realizována jak individuálně, tak i skupinově (zejména v případě bilančních diagnostik aj.). Pro psychologickou diagnostiku využíváme širokou škálu standardizovaných psychologických testů a dotazníku za současného využití klinických metod a rozhovoru. Diagnostiku jsme schopni realizovat jak pomocí testů tzv. “tužka-papír”, tak i prostřednictvím PC programu. Testové baterie (tedy výběr jednotlivých testů) vždy přizpůsobujeme na míru konkrétnímu klientovi – ať už jde o komplexní psychodiagnostické hodnocení, nebo o diagnostiku konkrétní oblasti (například intelekt).

Psychologické vyšetření a psychodiagnostiku provádí vždy kvalifikovaný psycholog!

 

Klinické psychologické vyšetření může být hrazeno ze ZP (smluvní pojišťovny: 111, 205, 213).

PSYCHODIAGNOSTIKU jsme schopni realizovat jak v ordinaci v Žulové, tak i v Jeseníku nebo ve Zlatých Horách.

Kontakt:

Dr. Lenka Turková, +420 739 036 165,dr.lenka.turkova@gmail.com