Psychoterapie

Co to je psychoterapie?

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky.

Jakým způsobem pracujeme?

Kromě přístupu zaměřeného na řešení pracujeme se zřetelem na komplexní přístup – pojetí člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituální jednoty – tedy že u každého klienta vnímáme propojenost tělesna, duševna i sociálního prostředí. Všechny tyto oblasti se navzájem ovlivňují a nelze s nimi pracovat odděleně.

Terapie může probíhat individuálně, s partnerem (párová psychoterapie) nebo s dalšími rodinnými příslušníky (rodinná psychoterapie).

 

Psycholog je k dispozici v Žulové, v Jeseníku nebo Zlatých Horách.

Psychoterapie může být hrazena zdravotního pojištění (smluvní pojišťovny: 111, 205, 213).

Kontakt:

Dr. Lenka Turková, +420 739 036 165,dr.lenka.turkova@gmail.com