Mediace

Co je to mediace?

Mediace je metoda efektivního MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ za pomoci třetí strany (mediátora). Je to způsob řešení konfliktů a neshod mezi lidmi, kdy jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Mediace je nový obor, který v sobě obsahuje právní, psychologická i sociální specifika.

V jakých situacích může být mediace užitečná?

  • je vhodná tam, kde obě strany mají zájem na tom se dohodnout
  • pokud jste s někým v konfliktu, máte-li partnerské či rodinné problémy, rozvádíte se
  • potřebujete se dohodnout o svěření dítěte či dětí do péče
  • dostali jste se do sporu o vlastnictví, do sporu se sousedem, kolegou atd.

V čem je mediace výhodná?

  • může umožnit vyhnout se soudnímu sporu
  • finanční i časové náklady jsou nižší než při řešení soudní cestou
  • je dobrovolná a probíhá v neformálním a důvěrném prostředí

MEDIACI poskytujeme zejména v Jeseníku, po dohodě také v Žulové či ve Zlatých Horách.

Kontakt:

Mgr. Stanislav Turek, S. Turek působí i v mediačním centru Olomouc – více info http://www.mcol.cz/,
+420 737 241 330, st.turek@gmail.com

Mediace osvědčení Mediace návazné